Entrevista:

per M. Elena Carné
 •  
 •  

   

   

  Alguns poemes de Montserrat Abelló traduïts a l'anglès

   

  ma ang

  Neus Grandia - www.neusgrandia.com

   

   

   

  Sovint diem
  això és la fi,
  cap música ja no controla
  les nostres esperances.

   

  Però hi ha ulls que no coneixem
  que escruten l’horitzó,
  llavis que xiuxiuegen.

   

  Orelles que perceben,
  que amatents escolten
  allà al fons de la nit.

   

  Aquesta és la força que busquem,
  l’amor que aprenem a sostenir
  contra el caire del temps.

   

   

  We often say
  this is the end,
  no music can now have power
  over our hopes.

   

  But there are eyes we know not
  that search the horizon,
  lips that whisper.

   

  Ears that perceive,
  that keenly listen,
  out there in the depths of the night.

   

  That is the force we seek,
  the love we learn to sustain
  against the stance of time.

   

  (De Dins l’esfera del temps, 1998)

   

  Parlen les dones,
  la seva poesia
  tendra i forta.

   

  Ben pocs s’aturen
  a escoltar aquestes veus,
  que, trasbalsades,
  un nou llenguatge diuen
  nascut al fons dels segles.

   

  Women recite,
  their poetry
  tender and firm.

   

  Very few stop
  to listen to these voices,
  that, have stirred up,
  a new language; 
  born, they say,
  over the passage of centuries.

   

  (De Dins l’esfera del temps, 1998)

  audio/mp3 logoVisc i torno...

  recitat per Francesca Piñón

  mp3

  Visc i torno
  a reviure
  cada poema,
  cada paraula.
  Estimo tant
  la vida
  que la faig meva
  moltes vegades.

   

  I live and I return
  to relive
  every poem,
  every word.
  I love
  life so much
  that many times
  I make it mine.

   

  (D’El blat del temps, 1986)

   

  Plantar sobre la terra
  els peus. Ja no tenir
  por. Sentir com puja
  la saba, amunt, amunt.
  Créixer com un arbre.
  A la seva ombra
  aixoplugar algú que
  també se senti sol, sola
  com tu, com jo.

   

  Plant your feet
  upon the earth. Now
  you need not fear. Feel
  how the sap rises, high and higher.
  Grow like a tree.
  In your shade
  shelter someone who
  also feels alone; alone
  like you, alone like me.

   

  (D’El blat del temps, 1986)

   

  T’he estimat
  amb massa
  paraules.

   

  Voldria
  poder tornar
  a estimar-te
  amb una
  sola paraula.

   

  I have loved you
  with too many
  words.

   

  I would like
  to be able to love
  you again,
  with no more than a
  single word.

   

  (D’El blat del temps, 1986)

   

  Avui les paraules
  no se’ns quallen a la
  boca.
  Cauen com fulles,
  mortes,
  deixalles de sentiments
  i d’esperances.

   

  Today, words
  will not gel
  in my mouth.
  They fall like dead leaves,
  remnants of emotions
  and hopes.

   

  (D’El blat del temps, 1986)

   

  Traducció: Berni Armstrong


  Al jardí plou.
  L’herba és dreta:
  petites agulles erectes,
  antenes de la terra,   
  esponja negra.

   

  I jo romanc callada,           
  profundament retreta,
  amb els fils invisibles
  de tot de vides tendres entre mans.

   

  Dona, necessària com la pedra,         
  sempre endinsada en la terra!

   

   

  It's raining in the yard.
  The grass is standing upright;
  small erect needles,
  antennas of the earth,
  black sponge.

   

  And I remain quiet,
  deeply withdrawn,
  with the invisible threads
  of many tender lives in my hands.

   

  Woman, as necessary as stone,
  always rooted in the earth!

   

  (De Vida diària, 1963)

   

  Marxaré per
  un llarg camí; 
  ja no hi retrobaré la veu,
  l’amic. Aturada en el 
  camí, desconeixeré  
  la meva ombra allargada         
  al portal dels adéus.
  La mà estirada plena              
  de records d’ahir.
  I, amb l’esguard fit
  a l’horitzó, esperaré
  el meu propi retorn.

   

  I’ll leave on
  a long path;
  I’ll no longer find my voice,
  my friend. Stopping along
  the way, I won’t recognize
  my elongated shadow
  at the threshold of farewells.
  The outstretched hand full
  of yesterday’s memories.
  And, with my gaze fixed
  on the horizon, I’ll await
  my own return.

   

  (De Paraules no dites, 1981)  

   

  audio/mp3 logoT’he estimat...

  recitat per Francesca Piñón

  mp3

     

   

  T’he estimat
  amb massa     
  paraules.    

       

  Voldria           
  poder tornar   
  a estimar-te    
  amb una         
  sola paraula.   

   

  I’ve loved you
  with too many
  words.

   

  I’d like to be able
  to love you
  once again
  with a
  single word.

   

  (D’El blat del temps, 1986)   

   

  Tu saps com la llum
  es rebel·la contra 
  estranyes ombres,
  contra inexplicables
  silencis.

   

  La roda s’encongeix
  al voltant nostre. Bogeria
  d’ulls, de boques, de falses
  paraules i profetes.

   

  És com si en l’ampla envestida
  del temps, els marges de la por
  estrenyessin els camins.

   

   

  You know how light
  rebels against
  strange shadows,
  against unexplainable
  silences.

   

  The circle closes
  around us. Madness
  of eyes, mouths, of false
  words and prophets.

   

  It’s as if in the broad onslaught
  of time, the walls of fear
  were closing in upon our paths.

   

  (De Foc a les mans, 1990)    

   

   

   

  audio/mp3 logoSomni endins...

  recitat per Lluïsa Mallol

  mp3

  Somni endins 
  planto el pensament,
  lliure d’angoixa i de nostàlgia.
  I velles imatges,
  que ahir foren turment,
  em són dolç fruit
  d’amor, i de companyia.

   

  Dream inwards
  I plant thought,
  free from anguish and nostalgia.
  And old images,
  torment of yesteryear,
  are the sweet fruit
  of love and company.

   

  (De Foc a les mans, 1990)    

   

  En la foscor del capvespre
  compto espais buits que
  ja mai no podré omplir.

   

  Oh, callades estrofes,
  mots que se’ns escapen
  dins resquícies de somnis.

   

  Vull retenir-ne el polsim
  alat que ens deixen als dits.

   

  In the darkness of dusk
  I count the empty spaces that
  I’ll no longer be able to fill.

   

  Oh, silent strophes,
  words that escape us
  through the fissures of dreams.

  I want to retain the winged
  spray of dust they leave on our fingers.

   

  (De Foc a les mans, 1990)

   

  audio/mp3 logoI dins meu una...

  recitat per Lluïsa Mallol

  mp3

      

   

   

  I dins meu una veu em diu:
  vine amb mi a contemplar
  com són les paraules per dintre,
  a sentir el pols de les coses.

   

  I llavors penses en aquells
  que estimes i amb qui has
  conviscut al llarg dels anys
  i encara no coneixes

   

  – mirades que fugen,
  pensaments tancats, potser
  només desclosos en moments        
  fugaços o en la intensitat
  del desig.

   

  Però mai a dins,
  sempre a la vora del torrent
  de silencis o de paraules;
  sempre a punt i amatent,
  però sense saber, sense saber.

   

   

  And within me a voice says:
  come with me to see
  how words are on the inside,
  to feel the pulse of things.

   

  And then you think of those
  you love and with whom you’ve
  lived over the course of the years
  and yet still do not know

   

  – looks that flee,
  closed thoughts, perhaps
  only disclosed at fleeting
  moments or in the intensity
  of desire.

   

  But never inside,
  always at the banks of the torrent
  of silences or words;
  always ready and diligent,
  but without knowing, without knowing.

   

  (De Foc a les mans, 1990)   

   

  Traducció: Catalina Girona           


   

  Tu saps com la llum
  es rebel·la contra
  estranyes ombres,
  contra nexplicables
  silencis.

   

  La roda s’encongeix
  al voltant nostre. Bogeria
  d’ulls, de boques, de falses
  paraules i profetes.

   

  És com si en l’ampla envestida
  del temps, els marges de la por
  estrenyessin els camins.

   

   

  You know how the light
  rebels against
  strange shadows,
  against unfathomable
  silences.

   

  The wheel is shrinking
  around us. A madness
  of eyes, mouths, false
  words and prophets.

   

  It is as though, in the broad onslaught
  of time, the margins of fear
  were narrowing the paths forward.

   

  (De Foc a les mans, 1990)

   

  Traducció: Gerald-Patrick Fannon

   

   

  audio/mp3 logoEl desig
  una cançó de Mariona Sagarra

  mp3
  Sagarra/Abelló

   

  EL DESIG

   

  (Títol proposat  per Mariona Sagarra amb el consentiment de l’autora)

   

  Estimo els teus ulls,
  les teves mans, la teva boca,
  el teus cabells, els teus
  llavis molsuts i càlids.

   

  Els narcisos grocs
  dins un gerro blau
  allargat damunt la taula,
  em miren erts i gentils,
  elegants, indiferents
  a la passió desbordada
  del meu viure.

   

  A l’insistent reclam
  de la meva mà que escriu.                

   

  DESIRE

   

  I love your eyes,
  your hands, your mouth
  your hair, your
  warm fleshy lips.

   

  The yellow narcissus
  in a long blue vase
  upon the table,
  firm and gentle stare at me.
  elegant, indifferent to
  the lavish passion
  alive within me.

   

  To the insistent
  clamour of my hand to write.

   

  Traducció: Montserrat Abelló

   

  Cliqueu aquí per llegir més poemes de Montserrat Abelló traduïts a l’anglès

   

   

  happy birthday